Shell script - Temă

Să se realizeaze un script ce colectează şi afişează informaţii despre sistemul de operare.

Scriptul va afişa un meniu cu următoarele opţiuni:

1. Ieşire

2. Afişează informaţii utilizator (nume login, cale home, calea curentă şi tipul de

shell utilizat) (vezi $USER, $HOME, pwd, $SHELL)

3. Numărul şi numele utilizatorilor login-aţi în sistem (vezi who)

4. Afişarea tuturor shell-urilor, curent instalate în sistem (vezi /etc/shells)

5. Afişarea pentru toţi utilizatorii din sistem a numelui de login, numelui definit şi a

directorului de home (vezi /etc/passwd)

6. Afişare tip sistem de operare, nume calculator, număr de identificare kernel (vezi

uname)

7. Afişare tip procesor şi frecvenţa de rulare (vezi /proc/cpuinfo)

8. Afişare memorie totală şi memorie liberă (vezi /proc/meminfo)

9. Afişare şi căutare în log-uri:

1. Se vor afişa fişierele de log (vezi /var/log), doar cele curente (nu şi cele

arhivate)

2. Se va selecta un fişier de log şi se va căuta un text citit de la tastatură.

Căutarea se va realiza şi în fişierele arhivate ale logului respectiv (vezi

gunzip -c)