Utilitare. Documentație

1. Utilitare proiectare:

2. Aplicații web:


3. 4-Gate 2-Input NAND-Function chip (Tesla MH74S00 & TI SN7400):

4. 4-Gate 2-Input AND-Function chip (CDB 409E):

5. Bistabil dublu JK MS (CDB 476):

6. Bistabil dublu D MS (CDB 474):

7. Alte circuite (CDB4xy = 74LSxy):

 • CDB400 Operator cvadruplu NAND cu 2 intrari
  • CDB403 Operator cvadruplu NAND cu 2 intrari cu colector in gol
   • CDB404 Inversor sextuplu
   • CDB405 Inversor sextuplu, colector in gol (5,5V)
   • CDB406 Inversor sextuplu, colector in gol (30V)
   • CDB407 Inversor sextuplu de putere, colector in gol (30V)
   • CDB408 Operator cvadruplu SI, cu 2 intrari
   • CDB409 Operator cvadruplu SI, cu 2 intrari, colector in gol
   • CDB410 Operator triplu SI-NU cu 3 intrari
   • CDB413 Operator dublu SI-NU tip Schmitt Trigger cu 4 intrari
   • CDB416 Inversor sextuplu de putere, colector in gol (15V)
   • CDB417 Operator sextuplu de putere, colector in gol (15V)
   • CDB420 Operator dublu SI-NU cu 4 intrari
   • CDB430 Operator SI- NU cu 8 intrari
   • CDB440 Operator dublu de putere SI- NU cu 4 intrari
   • CDB442 Decodor ZCB/zecimal
   • CDB450 Operator dublu expandabil SI- SAU-NU cu 2x2 intrari
   • CDB451 Operator dublu SI-SAU-NU cu 2x2 intrari
   • CDB453 Operator expandabil SI-SAU-NU cu 4x2 intrari
   • CDB454 Operator SI- SAU-NU cu 4x2 intrari
   • CDB460 Operator dublu expandabil cu 4 intrari
   • CDB472 Circuit basculant bistabil de tip JK "master-slave"
   • CDB473 Circuit basculant bistabil de tip JK "master-slave"
   • CDB474 Circuit basculant bistabil dublu de tip D
   • CDB476 Circuit basculant bistabil dublu de tip JK "master- slave"
   • CDB481 Memorie de tip citeste/scrie (RAM) pe 16 biti
   • CDB483 Sumator binar de 4 biti
   • CDB486 Operator cvadruplu XOR cu 2 intrari
   • CDB490 Numarator zecimal
   • CDB492 Numarator divizor cu 12
   • CDB493 Numarator binar de 4 biti (divizor cu 16)
   • CDB495 Registru de deplasare dreapta/stanga de 4 biti cu acces paralel
   • CDB4121 Circuit basculant monostabil
   • CDB4191 Numarator sincron, zecimal, reversibil
   • CDB4193 Numarator binar reversibil de 4 biti