Fișiere 1 - Drepturi de acces

Realizaţi un program C ce schimbă drepturile de acces la fişiere din directorul primit ca

argument la linia de comandă.

Vor fi implementate două moduri de funcţionare:

- adăugare/ştergere drepturi de acces: pentru fişierele întâlnite se vor adăuga/şterge doar drepturile specificate în linia de comandă (celelalte drepturi de acces ale unui fişier rămânând nemodificate)

-suprascriere drepturi de acces: pentru fişierele întâlnite se vor suprascrie drepturile de acces cu cele specificate în linia de comandă