Procese - Temă

Se consideră un program C ce conţine două procese (părinte + fiu). Procesul părinte va

trimite, printr-un pipe, timp de 5s caracterul “a” către procesul fiu, în plus la fiecare

secundă o să trimită semnalul SIGUSR1. Procesul fiu va citi caracterele din pipe şi va

realiza o statistică ce va conţine numărul total de caractere, precum şi numărul de

caractere primite după fiecare semnal SIGUSR1. La final statistica va fi trimisă printr-un

pipe procesului părinte ce o va afişa.