Shell - listare_director

Tema laborator - Shell Script - Listare ierarhie de directoare

Realizați un script ce calculează dimensiunea în bytes a unui director primit ca argument. Ex.:

./du.sh dir

Total: 8743839

Opțional se poate transmite încă două argumente. Ex.:

./du.sh dir 1000 files.txt

Total: 7243439

Unde:

- argumentul 2 (1000) - indică dimensiunea minimă a fișierelor prelucrate

- argumentul 3 (files.txt) - indică calea către fișierul în care se vor salva numele fișierelor prelucrate, ce au dimensiunea mai mare decât cea specificată în argumentul 2, sub forma: "dimensiune:nume_fisier"