Modelare software. UML şi XML

Detalii disciplină

 • anul de studii 3, semestrul 2
 • anul de studii 4, semestrul 2
 • 2 ore de curs pe săptămână
  • titular curs: Florin DRĂGAN
 • 2 ore de laborator pe săptămână
  • titulari laborator: Emil VOIȘAN
 • examen final de 4 credite

Obiectivele disciplinei

 • Se pun bazele în pregătirea studenţilor pentru o abordare sistematică a dezvoltării unui proiect software, învăţarea unui sistem (UML) ce permite realizarea unui plan conceptul al proiectului şi prezentarea unor soluţii viabile pentru rezolvarea unor probleme cheie ce pot apărea pe parcursul dezvoltării precum şi integrarea conceptelor XML în proiecte.
 • Categorii de cunoştinţe: dezvoltarea aplicatiilor informatice, dezvoltare de aplicaţii utilizând diverese medii tehnologii şi platforme de programare
 • Competențe:
  • Dezvoltarea şi administrarea de aplicaţii informatice, inclusiv de tip web, destinate domeniilor administrativ, medical, de afaceri, educaţional, etc. - 60%
  • Dezvoltarea de aplicaţii (secvenţiale, concurente, timp real, nontimp real, locale, distribuite, încorporate, nonîncorporate, mobile, etc.), utilizând diverse limbaje, medii, tehnologii şi platforme de programare. - 40%

Syllabus

Detalii despre syllabus găsiți în documentul atașat.

Noutăți