Sisteme de operare

Detalii disciplină

 • anul de studii 2 Informatică, semestrul 1
 • anul de studii 3 Ingineria Sistemelor, semestrul 2
 • 2 ore de curs pe săptămână
  • titular curs: Florin DRĂGAN
 • 2 ore de laborator pe săptămână
  • titulari laborator: Daniel IERCAN, Emil VOIȘAN
 • examen final de 4 credite

Obiectivele disciplinei

 • se pun bazele în pregătirea studenților pentru folosirea, intretinerea si programarea intr-un sistem de operare cu prezentarea in general a acestora, a arhitecturilor existente precum si folosirea ca studii de caz a sistemelor de operare existente in acest moment pe piață
 • categorii de cunoştinţe: echipamente şi sisteme de operare pentru reţele de calculatoare, dezvoltare de aplicaţii utilizând diverese medii tehnologii şi platforme de programare
 • competențe:
  • Proiectarea, implementarea, testarea, administrarea, mentenanţa şi utilizarea reţelelor de calculatoare şi de alte echipamente numerice şi dezvoltarea aplicaţiilor de tehnologia informaţiei - 50%
  • Dezvoltarea de aplicaţii (secvenţiale, concurente, timp real, nontimp real, locale, distribuite, încorporate, nonîncorporate, mobile, etc.), utilizând diverse limbaje, medii, tehnologii şi platforme de programare - 50%

Syllabus

Detalii despre syllabus găsiți în documentul atașat.

Noutăți