Sisteme de operare‎ > ‎Laboratoare‎ > ‎

Procese 3: Comunicare prin pipes

Să se scrie un program C ce conţine două procese (părinte + fiu). Procesul părinte deschide
un fişier text ce conţine cifre, litere mari, litere mici şi îl trimite printr-un pipe procesului
fiu. Procesul fiu realizează o statistică cu numărul de caractere primite din fiecare
categorie (cifre, litere mari, litere mici) şi la final va afişa statistica respectivă.

Model

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <string.h>
#include <sys/types.h>

int main(void){
  int   pfd[2], nr_bytes;
  pid_t  pid_fiu;
  char  mesaj[20] = "Hello world!";
  char  readbuffer[80];
  
  pipe(pfd);
  
  if((pid_fiu = fork()) == -1)
  {
    perror("fork");
    exit(1);
  }
  
  if(pid_fiu == 0)
  {
    //procesul fiu închide descriptorul de scriere
    close(pfd[1]);
    
    //citeste mesajul din pipe
    nr_bytes = read(pfd[0], readbuffer,
    sizeof(readbuffer));
    
    //si îl afiseaza
    printf("Received string: %s", readbuffer);
  }
  else
  {
    //procesul parinte închide descriptorul de
    //citire
    close(pfd[0]);
    
    //trimite mesajul prin descriptorul de scriere
    write(pfd[1], mesaj, (strlen(mesaj)+1));
    exit(0);
  }
  return(0);
}