Utilitare. Documentație

1. Utilitare proiectare:
  
2. Aplicații web:


3. 4-Gate 2-Input NAND-Function chip (Tesla MH74S00 & TI SN7400):
4. 4-Gate 2-Input AND-Function chip (CDB 409E):
5. Bistabil dublu JK MS (CDB 476):

  6. Bistabil dublu D MS (CDB 474):

 7. Alte circuite (CDB4xy = 74LSxy):
 • CDB400 Operator cvadruplu NAND cu 2 intrari
  CDB403 Operator cvadruplu NAND cu 2 intrari cu colector in gol
  CDB404 Inversor sextuplu
  CDB405 Inversor sextuplu, colector in gol (5,5V)
  CDB406 Inversor sextuplu, colector in gol (30V)
  CDB407 Inversor sextuplu de putere, colector in gol (30V)
  CDB408 Operator cvadruplu SI, cu 2 intrari
  CDB409 Operator cvadruplu SI, cu 2 intrari, colector in gol
  CDB410 Operator triplu SI-NU cu 3 intrari
  CDB413 Operator dublu SI-NU tip Schmitt Trigger cu 4 intrari
  CDB416 Inversor sextuplu de putere, colector in gol (15V)
  CDB417 Operator sextuplu de putere, colector in gol (15V)
  CDB420 Operator dublu SI-NU cu 4 intrari
  CDB430 Operator SI- NU cu 8 intrari
  CDB440 Operator dublu de putere SI- NU cu 4 intrari
  CDB442 Decodor ZCB/zecimal
  CDB450 Operator dublu expandabil SI- SAU-NU cu 2x2 intrari
  CDB451 Operator dublu SI-SAU-NU cu 2x2 intrari
  CDB453 Operator expandabil SI-SAU-NU cu 4x2 intrari
  CDB454 Operator SI- SAU-NU cu 4x2 intrari
  CDB460 Operator dublu expandabil cu 4 intrari
  CDB472 Circuit basculant bistabil de tip JK "master-slave"
  CDB473 Circuit basculant bistabil de tip JK "master-slave"
  CDB474 Circuit basculant bistabil dublu de tip D
  CDB476 Circuit basculant bistabil dublu de tip JK "master- slave"
  CDB481 Memorie de tip citeste/scrie (RAM) pe 16 biti
  CDB483 Sumator binar de 4 biti
  CDB486 Operator cvadruplu XOR cu 2 intrari
  CDB490 Numarator zecimal
  CDB492 Numarator divizor cu 12
  CDB493 Numarator binar de 4 biti (divizor cu 16)
  CDB495 Registru de deplasare dreapta/stanga de 4 biti cu acces paralel
  CDB4121 Circuit basculant monostabil
  CDB4191 Numarator sincron, zecimal, reversibil
  CDB4193 Numarator binar reversibil de 4 biti